Lördag 16 januari kommer underhållsarbete utföras på portalens servrar, vilket uppskattningsvis kommer innebära 60 min nedstängning vid lunchtid. Kortare nedstängning kan även förekomma under eftermiddagen/kvällen.

Contacting your BankID

Start BankID on your computer, tablet or smartphone.

You must start the BankID application in order to authenticate.